Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Cíl projektu

Cíl projektu

 

Kulturní a kreativní odvětví (KKO) představují významnou část ekonomiky všech vyspělých zemí, například v Německu, Nizozemsku, Rakousku nebo ve Velké Británii. Jsou rovněž jednou z priorit Evropské unie, protože mají potenciál vytvářet inovace a pracovní místa, zejména z duševního vlastnictví. V rozpočtu na léta 2021-2027 vyčlenila Evropská komise 1,8 bil. euro pro rozvoj tohoto progresivního sektoru.

KKO mají vyšší přidanou hodnotu na pracující osobu a excelují ve výši průměrné mzdy, jak prokazuje analýza ministerstva průmyslu a obchodu, která mj. uvádí, že kreativní průmysl má o více než 50 % vyšší průměrnou mzdu než zpracovatelský průmysl.  To se jim daří díky kreativitě, technologiím a inovacím i díky čerpání z tradice a kulturního dědictví – tak přivádí na svět špičkové české produkty. Kromě přidané hodnoty mají ještě jeden velký befenit: vytvářejí pracovní místa nenahraditelná automatizací a roboty. Přitom Česká republika je čtvrtou nejohroženější zemí z hlediska nahraditelnosti lidské práce technologiemi. Toto jsou hlavní přínosy kulturních a kreativních průmyslů, které jsou pro rozvoj středočeské ekonomiky více než potřebné.

Webová stránka Kreativní Střední Čechy nabízí inspirativní příběhy úspěšných středočeských tvůrců, dokumentuje kurátorsky vybrané sbírkové předměty pro tvůrčí inspiraci a poskytuje přehled muzeí a galerií Středočeského kraje s kontakty na specialisty, kteří mají za úkol péči o kulturní a kreativní průmysly. Zároveň poskytuje informace o právě probíhajícím mapování a přípravě Strategie podpory Kulturních a kreativních odvětví (KKO) ve Středočeském kraji.

Strategie podpory Kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji

V rámci programu Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru, financovaného z Národního plánu obnovy, se všechny kraje zapojily do procesu důkladného mapování a analyzování sektoru a přípravy jeho podpory.

 

V první fázi probíhá tvorba datové základy KKO za ČR s regionálním členěním. Na základě interpretace sebraných dat vznikne Strategie podpory kulturních a kreativních odvětví. Ta stanoví roli krajské samosprávy v podpoře KKO a definuje rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity. Strategie bude tedy nástrojem podpory rozvoje KKO v území.

 

Hlavními cíli tvorby datové základny a vzniku strategie bude:

  • Mapování regionálních výhod
  • Identifikování struktury specializace v daném kraji
  • Identifikování optimálních podmínek vytváření vhodného prostředí pro rozvoj kreativity, které by zvýšily přitažlivost kraje
  • Identifikování vůdčích organizací a dynamických osobností
  • Shromažďování statistických dat a provádění kvalitativního výzkumu k lepšímu porozumění dynamiky KKO
  • Provádění srovnávací činnosti (benchmarkingu) zlepšující porozumění pozice regionu v sektoru KKO v porovnání s jinými regiony
  • Tvorba Strategie podpory KKO
  • Využití dat pro webovou stránku kreativnistrednicechy.cz

 

Strategie podpory KKO naváže na širší Strategii Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví 2024-2030 s datem dokončení na jaře 2024. Zohledňuje také dokument „Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví“, projednaný vládou v roce 2021.  

 

Mapování KKO a tvorba strategií je podpořeno dotačním programem MKČR v rámci Národního plánu obnovy, konkrétně jeho výzvy č. 0232/2022 v rámci programu Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru. Jeho cílem je mapování KKO v regionech, rozvinutí regionální a meziregionální spolupráce v této oblasti a příprava strategických cílů a opatření pro strategické dokumenty či rozvojové plány krajů. 

 

Strategie vzniká na Krajském úřadě Středočeského kraje na základě metodiky certifikované Ministerstvem kultury ČR (certifikována 23. 3. 2016 osvědčením číslo 110). Analýza dat o KKO získaných od Českého statistického úřadu probíhá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a s Ministerstvem kultury ČR. Analýzu i vznik strategie koordinujeme s dalšími českými kraji.

 

Více zde: https://www.mkcr.cz/mapovani-a-tvorba-regionalnich-strategii-kulturnich-a-kreativnich-odvetvi-cs-2942 

 

 

Harmonogram přípravy strategie

 

TERMÍN  

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY 

Červen –  prosinec 2023 

Sběr dat, jejich interpretace a analýza současného stavu kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji  

Leden – červen 2024

Příprava návrhové části strategie 

Červenec – prosinec 2024

Příprava akčního plánu strategie 

Leden – květen 2025

Projednání strategie v orgánech kraje