Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Služby pro vás > Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Mapování kulturních a kreativních průmyslůPro pochopení potřeb a specifik kulturních a kreativních průmyslů realizuje Středočeské inovační centrum systematické mapování kulturních a kreativních průmyslů ve Středočeském kraji. Dokončena je analýza statistických dat v oborech architektura, činnost knihoven a muzeí, design, film a video, hudba, literatura a tisk, reklama, rozhlas, scénická umění, televize, videohry, webové portály a výtvarné umění. Obory řemesla a gastronomie vyžadují speciální analýzu, která právě probíhá.

Hrubá přidaná hodnota KKP roste, dnes dosahuje 11 %

Z analýzy vyplývá, že tento nový sektor se ve Středočeském kraji významně podílí na tvorbě hrubé přidané hodnoty (HPH).  Od roku 2014 vyrostl zhruba 9,4 %, až na 11 % v roce 2018.

Rostoucí význam středočeských KKP lze zaznamenat i v kontextu celé ekonomiky ČR. V roce 2014 se středočeské KKP podílely na tvorbě hrubé přidané hodnoty celé ekonomiky ČR 1,1 %, v roce 2018 to bylo již 1,4 %. Pokud tento údaj vztáhneme k odhadu výkonu KKP ve všech krajích ČR, který byl vytvořen na základě dat EUROSTATU, je možné sledovat, že středočeská KKP se v roce 2014 podílela 15 % na celkovém výkonu všech odvětvích s KKP a v roce 2017 byl tento podíl již 17 %.

 

Ukazatel

Zdroj dat pro odhad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Podíl KKP (%) v STC

HPH

ODHAD DLE ČSÚ

-

9.4

10.1

9.8

10.2

11.0

Podíl KKP (%) v STC na ekonomice ČR

HPH

ODHAD DLE ČSÚ

-

1.1

1.2

1.2

1.3

1.4

Podíl KKP (%) ČR

HPH

ODHAD DLE EUROSTAT

6.9

7.0

7.1

7.2

7.6

-

KKP zaměstnávají 7,5 % obyvatel v kraji

Na základě odhadu z dat ČSÚ a EUROSTATU bylo zjištěno, že v roce 2014 bylo v odvětvích s KKP zaměstnáno 7,2 % všech zaměstnanců ve Středočeském kraji, v roce 2017 dosahoval tento podíl 7,5 %. V roce 2014 zaměstnávala středočeská odvětví s KKP 1,6 % všech zaměstnanců celé ekonomiky ČR, v roce 2017 to bylo 1,7 %. Pokud údaj o zaměstnanosti středočeských KKP vztáhneme k odhadu zaměstnanosti v odvětvích s KKP ve všech krajích ČR, je možné sledovat, že středočeská odvětví s KKP se v letech 2014 a 2017 podílela téměř 30 % na celkové zaměstnanosti všech odvětví s KKP v ČR.

 

Ukazatel

Zdroj dat pro odhad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Podíl KKP (%) v STC

ZAMĚSTNANCI*

ODHAD DLE ČSÚ a EUROSTAT

-

7.2

7.7

7.5

7.5

-

Podíl KKP (%) v STC na ekonomice ČR

ZAMĚSTNANCI

ODHAD DLE EUROSTAT

1.7

1.6

1.6

1.6

1.7

-

Podíl KKP (%) ČR

ZAMĚSTNANCI (FTE)

ODHAD DLE EUROSTAT

5.4

5.4

5.4

5.5

5.6

-

Produktivita KKP roste

Rostoucí produktivitu KKP ve Středočeském kraji naznačuje vyšší růst podílu HPH (růst o 1,4 procentního bodu mezi lety 2014-2018) než je růst zaměstnanosti (růst o 0,3 procentního bodu ve stejném období). Mezi lety 2014 a 2017 též nepatrně vzrostl podíl ekonomických subjektů KKP. V roce 2014 se v odvětvích s KKP nacházelo 6,1 % všech ekonomických subjektů ve Středočeském kraji, v roce 2017 to bylo 6,5 %.

 

Ukazatel

Zdroj dat pro odhad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Podíl KKP (%) v STC

ENTERPISES*

ODHAD DLE ČSÚ a EUROSTAT

-

6.1

6.6

6.4

6.5

-

Podíl KKP (%) ČR

ENTERPISES

ODHAD DLE EUROSTAT

10.5

10.6

10.8

11.1

11.8

-

Literatura a hudba zaměstnává

Ve Středočeském kraji mají významný podíl na tvorbě HPH především obory literatura a tisk (mezi které patří překladatelské a tlumočnické činnosti, online média či nakladatelství), hudba (která zahrnuje umělecké agentury, interprety či nahrávací studia) a umělecké vzdělávání. Tyto tři oblasti se ve Středočeském kraji podílely téměř ze 3/4 na celkovém HPH vytvořeném KKP. Z pohledu zaměstnanosti patří mezi největší zaměstnavatele ve Středočeském kraji obory hudba a literatura a tisk, které zaměstnávají 41629 osob, tedy 2/3 zaměstnanců z celkového počtu 61771 zaměstnanců ve všech sledovaných oborů KKP ve Středočeském kraji (údaje jsou za rok 2017).

Videohry, architektura a design rostou nejrychleji

Obory KKP jako videohry, architektura, design, výtvarné umění či reklama mají sice oproti výše zmíněným menší podíl na tvorbě HPH, ale jejich význam mezi lety 2014 a 2018 rostl. HPH vytvořená za obory videohry, architektura, design, výtvarné umění, reklama a literatura a tisk vzrostla mezi lety 2014 a 2018 o neuvěřitelných 31 % (tj. téměř o třetinu) a zaměstnanost vzrostla mezi lety 2013 a 2017 o 23 % (tj. téměř o čtvrtinu). Videohry jsou také jediným oborem KKP ve Středočeském kraji, které mají ve svých řadách velký podnik. Jedná se o světově známé vývojářské studio Bohemia Interactive, které se specializuje na bojové simulace a výzkum v oblasti 3D grafiky, umělé inteligence a fyzikální simulace v reálném čase. 

KKP je doménou malých podniků a podnikajících fyzických osob

KKP Středočeského kraje tvoří 1372 podniků, z toho 1333 malých podniků, 43 středních a 8 velkých. Nejvíce podniků mají obory reklama (377), řemesla (324), architektura (192) a literatura (170). V KKP podniká 12433 osob samostatně výdělečně činných, opět nejvíce v reklamě (3709), literatuře (4430) a architektuře (1353). V KKP dále působí 179 neziskových organizací, z toho nejvíce v oboru výtvarného umění (84) a scénického umění (72) a 60 příspěvkových organizací, z nichž majoritních 49 tvoří muzea, knihovny a památky.

 KKP dle právní formy.pngKKP dle velikosti podniků.png