Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Podpora kultury > Finanční podpora

Finanční podpora

Ve Středočeském kraji aktérům kultury rozumíme. Pracujeme na neustálém zlepšování programů finanční podpory s ohledem na profil realizátorů. Nabízíme dotační programy a granty v oblasti kultury, kulturního dědictví, památkové péče a kreativních odvětví. Kromě zdrojů na úrovni kraje vám představujeme také další možnosti financování ze zdrojů na národní úrovni i evropských fondů. Podrobnější informace najdete v jednotlivých kapitolách.

Středočeský fond kultury a ochrany památek

Dotace v kultuře a památkové péči

Národní zdroje

Nástroje podpory na stránkách Ministerstva kultury

Culturenet

Culturenet nabízí přehled grantové podpory pro vše projekty, rezidenční pobyty či stipendia; jeho databáze zahrnuje subjekty působící v České republice, a ve výběrové podobě i relevantní subjekty zahraniční.

Evropské zdroje

DotaceEU - Integrovaný regionální operační program

Koordinační role v řízení programů přímo řízených EU (dále též "unijní programy") připadá od roku 2021 Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). V současné době je k dispozici přehledová stránka DotaceEU - Unijní programy 2021-2027, kde jsou k dispozici základní informace o unijních programech.

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v období 2021-2027 je je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Mezi oblasti, které je možné programem financovat, patří také oblast kulturního dědictví a cestovního ruchu.

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví. Program ročně nabízí více než dvacítku výzev pro financování kulturních a kreativních projektů. Výzvy se pro lepší přehlednost dělí na část MEDIA, část KULTURA a mezioborovou část.

Část Media podporuje film, televizi, nová média a videohry a nabízí financování, vzdělávání a networking audiovizuálních profesionálů.

Část Kultura podporuje zejména projekty spolupráce, oběh evropských literárních děl a evropské sítě a platformy. Kultura zahrnuje všechna kulturní a kreativní odvětví vyjma audiovize.

Digitální Evropa

Cílem programu Digitální Evropa je překlenout mezeru mezi výzkumem digitálních technologií a jejich zaváděním na trh. Investice v rámci programu podporují dvojí cíl Evropské unie: ekologický přechod a digitální transformace, a zároveň posilují odolnost a digitální suverenitu EU. Finanční prostředky na projekty v oblastech kultury: umělá inteligence a pokročilé digitální dovednosti – zajištění širokého využití digitálních technologií v ekonomice a společnosti. V angličtině.

Fondy Evropské hospodářské pomoci a Norské fondy

"Fondy Evropské hospodářské pomoci a Norské fondy, financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Přispívají k sociálnímu a ekonomickému sbližování Evropy a posilování vztahů mezi 3 financujícími státy a 15 přijímajícími evropskými státy, včetně ČR. Podpora v oblasti kultury zahrnuje oblasti: Řízení, ochranu a uchování kulturního dědictví v souvislosti s národním, regionálním a lokálním rozvojem. Dokumentace a dostupnost kultury a kulturního dědictví. Rozvoj podnikání v kultuře a kapacity aktérů kultury.

Kulturní, kreativní a umělecké aktivity přispívající k udržitelnému rozvoji a sociální soudržnosti. V angličtině."

Nový Evropský Bauhaus

Nový Evropský Bauhaus: kreativní a mezidisciplinární iniciativa spojující Evropský Green Deal s obyvatelným prostorem a zkušenostmi. Důraz na spojení udržitelnosti, inkluzivity a krásy. V angličtině.

CulturEU Funding Guide

Příležitosti financování KKO dle konkrétního zaměření. V angličtině.

Horizon Europe

Vlajkový program EU pro výzkum a inovace. V angličtině.

SoYouNeedMoney?

Online nástroj přinášející přehled téměř 700 různých soukromých poskytovatelů finančních prostředků a veřejných zdrojů. Dary, crowd-funding, crowd-lending, filantropie, veřejné financování, mikroúvěry, půjčky, andělský investor. V angličtině.