Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Projekt Kreativní střední Čechy

Kdo jsme

 • Kreativní střední Čechy je samostatný projekt Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.
 • Navazujeme na projekt mapování kulturních a kreativních odvětví z let 2017-2019, vedený Středočeským inovačním centrem (SIC), realizovaný v rámci programu Rozvoje regionálního kulturního a kreativního sektoru, a financovaný z Národního plánu obnovy.
 • Naší ambicí je vytvoření komunikační platformy pro aktivní zapojení a všestrannou podporu aktérů kultury, kulturního dědictví a kulturního a kreativního odvětví napříč celým krajem.

Hlavní cíle projektu Kreativní střední Čechy

Neustále pracujeme s aktuální zpětnou vazbou, klíčovou pro zachycení kreativního a inovativního potenciálu a ochoty ke změně napříč všemi subjekty obory a činnostmi KKO. Posouváme se dál díky aktivní pracovní skupině KKO a jejím členům z veřejného i soukromého sektoru, akademické i podnikatelské sféry, i projektových tvůrců na volné noze.

 • Průběžné mapování kulturního potenciálu kraje a zohlednění potřeby místních aktérů kulturního života: pro zachování potenciálu a ochoty ke změně.

  Mapování kulturních a kreativních odvětví 2019

  Mapování kulturních a kreativních odvětví 2023-25

 • Důraz na aktivní spoluúčast aktérů a udržení spolupráce: poskytování informací o akcích, zprostředkování informací a výzev veřejné poptávky; zprostředkování výzev pro zapojení do programů podpory Evropské unie a nabídka příležitostí pro kreativce.

  Aktuality

  Podpora kultury

 • Získávání zpětné vazby ze strany kreativců o jejich vzájemné spolupráci napříč odvětvími a zkušenostech v rámci veřejného i soukromého sektoru.

  Podpora kultury

  Zkušenosti

 • Sdílení dobré praxe v rámci KKO jak s ostatními kraji České republiky, tak úspěšnými projekty napříč Evropskou unií.

  Aktuality

Kreativní střední Čechy. Tvoříme kulturní prostředí pro všechny. Budujeme otevřené a vstřícné prostředí pro rozvoj a fungování KKO.

Mise: Společně s vámi rozvíjíme kulturní a uměleckou vitalitu regionu.

Přitahujeme talenty z různorodých oborů KKO a nabízíme jim možnost úspěšně se uplatnit v regionu. Ve společném dialogu vytváříme vibrující kulturní prostředí pro kreativní cesty a projekty.

Vize: Společně vytvoříme mnohovrstevnatou kreativní auru kolem přirozeného centra – Prahy, vibrující energetické pole pro talenty ze všech oborů kultury a kreativních odvětví.

Díky vzájemnému působení a inovačnímu potenciálu kraje společně tvoříme organická centra kreativity napříč krajem, jako trvale inspirativní prostředí pro život, vzdělávání a realizaci projektů v oblasti KKO.

Aspirujeme na to stát se regionem schopným dlouhodobě přitahovat aktéry KKO a efektivně podporovat rozvoj jejich inovačního potenciálu.