Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Strategie > Kulturní a kreativní odvětví

Kulturní a kreativní odvětví

Kulturní a kreativní odvětví zahrnují činnosti založené na tvůrčí činnosti a talentu. Svou přidanou hodnotou vytvářejí zisk a mohou být zdrojem mnoha inovací. Ve spolupráci s vámi, kulturními aktéry v regionech, jsme získali cenná data. Víme, co vás trápí a kam směřovat efektivní podporu.

Sklárna Rückl Interiér zámku Loučeň Festival Farma market v trávě

Co se nám daří?

Aktivně doručujeme informace o kulturním a kreativním sektoru ke státním institucím. Informujeme o možnostech podpory místní kreativní ekonomiky. Středočeský kraj je svou bohatou nabídkou lokací a snadnou dostupností zajímavým regionem pro domácí i zahraniční filmové produkce.

 • Získávání aktuálních informací o prostředí a potřebách kulturních a kreativních odvětvích
 • Advokační role kraje v zájmu rozvoje KKO vůči veřejné správě a státním institucím
 • Přizpůsobení podpůrných programů podnikání od kraje a jeho organizací
 • Propagace regionu v ČR i v zahraničí a využívání lokálních dodavatelů a služeb

Na čem pracujeme?

Kulturní a kreativní odvětví nejsou volnočasovou zábavou, ale důležitou oblastí ekonomiky. Na základě relevantních dat strategicky plánujeme efektivní podporu a pomáháme ve vztahu s institucemi.

 • Koordinace nástrojů rozvoje KKO na úrovni kraje a jeho organizací
 • Efektivní využití dat jednotlivých odvětví KKO
 • Začlenění KKO do regionální inovační strategie a strategického plánu kraje
 • Rozvoj kontaktů se střešními asociacemi

Čeho chceme dosáhnout?

Kulturní a kreativní odvětví jsou nedílnou součástí společnosti a investicí s vysokou přidanou hodnotou.

Společně s vámi usilujeme o:

 • aktivní sdílení informací o kulturních a kreativních odvětvích na všech úrovních
 • navázání a prohloubení vztahů s klíčovými asociacemi a formulaci aktuálních témat
 • rozvoj místního kreativního odvětví pro podporu a růst místní vzdělanosti, ekonomiky a cestovního ruchu