Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Strategie

Strategie pro oblast kultury 2024‒2030

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ Jan Werich

Kultura nás obohacuje, inspiruje, povzbuzuje i pomáhá. Je třeba o ni pečovat, rozvíjet ji a pozitivně motivovat všechny ty, kdo vytvářejí kulturní hodnoty.

Kultura tvoří významnou součást dění v obcích Středočeského kraje. Bohatá kulturní nabídka pro všechny cílové skupiny podněcuje k vlastní tvůrčí aktivitě. Živá paměť míst přitahuje návštěvníky. Kulturní dědictví si podává ruku s moderní architekturou.

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje dokončil v březnu 2024 roční práci na Strategii Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro léta 2024-2030 („Strategie“). Strategie definuje dlouhodobou vizi a cíle rozvoje regionu do roku 2030 a navrhuje, jak je naplnit v nejbližším období. Jedná se o první komplexní koncepční dokument Středočeského kraje, který se věnuje rozvoji kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví.

Je naší ambicí, aby uplatnění této klíčové strategie přineslo užitek všem obyvatelům a návštěvníkům kraje. Považujeme proto za klíčové aktivně zapojovat odbornou i širokou veřejnost ve všech fázích procesu, od analýzy kulturního prostředí, zmapování skutečné veřejné poptávky Středočeského kraje po kultuře, přes přípravu Strategie, její implementaci, realizaci konkrétních projektů až po hodnocení měřitelných přínosů. S plným zněním dokumentu se seznámíte online, Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030 - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)

Kulturní a kreativní odvětví zahrnují různé oblasti lidské tvůrčí činnosti, které vycházejí z kulturních hodnot a přinášejí zisk.

                                                                               Architektura + Design + Hudba + Literatura + Kulturní dědictví + Audiovize + Scénické umění + Umělecká řemesla + Herní průmysl + Nová média + Výtvarné umění

Jsme na jedné kulturní a kreativní vlně!

„Potřebujeme konečně přestat vnímat kulturu jako outsidera. Uvědomme si, že vynakládané prostředky do kultury a umění jsou investice s dobrou návratností.“
doc. Mgr. Bohumil Nekolný, spoluautor publikace Kulturní a kreativní průmysly v ČR (2011)