Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Sbírkové předměty > On-line sbírka > Muzea a galerie > Muzeum Českého krasu v Berouně

Muzeum Českého krasu v Berouně

Popis

Historie muzea

Počátky snah o založení berounského muzea sahají do 80. let 19. století, za oficiální letopočet založení je považován rok 1892. Muzejní sbírky byly velmi obohaceny v roce 1895, kdy po skončení národopisné výstavy v Praze většina majitelů z berounského okresu věnovala vystavené předměty muzeu. Muzeum v průběhu své existence sídlilo v různých objektech.

Činnost muzea byla pozastavena během obou světových válek. V roce 1954 bylo Městské museum v Berouně přeměněno na Okresní museum v Berouně s klasickým vlastivědným zaměřením. V roce 1965 bylo pro muzeum uvolněno 1. patro Jenštejnského domu čp. 87 na dnešním Husově náměstí (v přízemí sídlilo železářství) a první stálá muzejní expozice v Jenštejnském domě byla slavnostně otevřena v srpnu 1968. V červenci 1986 získalo muzeum sousední měšťanský dům čp. 88. Od roku 1992 na základě nájemní smlouvy s městem Berounem provozuje vlastní expozice v Horní (Plzeňské) bráně, která byla nedílnou součástí městského opevnění vybudovaného na přelomu 13. a 14. století.

V roce 1993 vstoupilo v platnost rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Berouně o vzniku Muzea Českého krasu v Berouně.

V roce 2002 byla vybudována a v roce 2003 zpřístupněna exteriérová expozice na muzejním dvoře Geopark Barrandien.

Současnost muzea

Muzeum Českého krasu je svým zaměřením regionální muzeum s dlouholetou tradicí zřizované Středočeským krajem. Oblast zájmu Muzea Českého krasu se nalézá v okruhu cca 30 km od města Berouna.

Jedná se o různorodý, krajinářsky i esteticky cenný region. Český kras je území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) s četnými krasovými jevy, včetně jeskyní, patřícími k největším v Čechách. V oblasti se nalézá velké množství cenných geologických lokalit a světově významných nalezišť zkamenělin.

Kromě samotného Českého krasu spadá do působnosti muzea i část Křivoklátska a sever Podbrdska. Nesporné přírodní hodnoty se v regionu setkávají s hodnotami historickými - středověké hrady, kláštery a archeologická naleziště jsou jen v těsném sousedství s centry průmyslové revoluce i českého národního obrození.

Muzeum Českého krasu patří k těm institucím, jejichž budovy jsou obdobně historicky hodnotné jako mnohé vystavované exponáty i uložené sbírkové předměty. Sídlem muzea jsou dva honosné měšťanské domy, zevnitř propojené v jeden organický celek. Starší z nich, Jenštejnský, získal jméno po svém stavebníkovi Jindřichu Čížkovi z Jenštejna, zemřelém v roce 1628. Původně renesanční budova prošla barokní přestavbou, kterou si drží dodnes. Její vzhled zůstal nezměněn i v těch dobách, kdy zde rodina Roubíčkových provozovala věhlasný obchod s železářským zbožím. Busta dirigenta Václava Talicha od akademického sochaře Karla Kuneše proto shlíží na touž renesanční podlahu z bílých vápencových desek, po níž se počátkem 17. století procházel Jindřich Čížek.

Sbírkový fond MČK obsahuje více než 120 tis. evidenčních čísel sbírkových předmětů ve 3 sbírkách a 30 podsbírkách.

Muzeum Českého krasu disponuje kromě toho také sbírkovým knihovním fondem zapsaným v CES dle zákona č. 122/2000 Sb. jako jednotlivé podsbírky Berounské a Žebrácké sbírky i nesbírkovým knihovním fondem evidovaným jako veřejná knihovna pod siglou BEE001.

V současnosti Muzeum Českého krasu v Jenštejnském domě v Berouně nabízí návštěvníkům celkem 8 stálých expozic:

  • Živá příroda Českého krasu
  • Geologicko-paleontologická expozice
  • Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu
  • Z dějin města Berouna
  • Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století
  • Až do předsíně nebes
  • Měšťanský pokoj
  • Etnografická expozice

V Berouně je dále k vidění Geopark Barrandien - unikátní expozice pod širým nebem s rozlohou 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení se s dramatickou geologickou minulostí Země a oblasti tzv. Barrandienu, a to i pro naprosté laiky. Muzeum dále provozuje Plzeňskou bránu, která je v majetku města Berouna. Na bráně se nalézá komorní expozice věnovaná městskému opevnění a historickým městským privilegiím.

V Muzeu Hořovicka se nachází tři stálé expozice – Nahlédnutí do minulosti Městského muzea v Hořovicích, Sbírka kovových uměleckých a historických předmětů, Za historií brdského lesa. Městské muzeum v Žebráku disponuje dvěma stálými expozicemi – Z dějin města Žebráku a Galerie Jaroslava Hněvkovského.

Kromě stálých expozice muzeum včetně hořovické a žebrácké pobočky nabízí pravidelně aktuální sezónní výstavy s historickým, přírodovědným i uměleckým zaměřením. Muzeum také pořádá řadu akcí pro veřejnost a pro školy.

Muzeum Českého krasu vydává již od roku 1976 odborný časopis pro regionální výzkum Český kras.

Zobrazit více

Adresa Husovo náměstí 87, 266 01  Beroun

Telefon +420 604 585 345

E-mail podatelna@muzeum-beroun.cz

Web muzeum-beroun.cz

Kontakt pro kulturní a kreativní průmysly

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

E-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz 
Telefon:
+420 604 585 345

Otevírací doba

celoročně
út – so: 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
ne a svátky: 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00


Zobrazeno 19 položek
Zobrazeno 19 položek