Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030

 

Proč Strategii připravujeme?

Kultura nás spojuje, inspiruje, obohacuje naše životy a hraje klíčovou roli při formování místní identity. Kulturní nabídka ovlivňuje kvalitu života v našem okolí, podporuje kreativní myšlení, které je zdrojem pro inovace, jenž přispívají k ekonomickému a sociálnímu rozvoji míst i celého regionu.

Středočeský kraj si je plně vědom potenciálu kultury, kulturního dědictví i kulturních a kreativních odvětví jako nástroje pro strategický rozvoj regionu. S cílem efektivně využít tento nástroj je potřeba provést mapování kulturního potenciálu kraje a zohlednit potřeby místních aktérů kulturního života. Proto je Strategie zpracovávána ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry i subjekty kulturních a kreativních odvětví a obcemi ve Středočeském kraji.

K čemu Strategie slouží?

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví bude připravena na období let 2024–2030 (dále jen „Strategie“). Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí Středočeského kraje upřesní roli krajské samosprávy v podpoře kultury a kulturního dědictví a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity. Strategie bude sloužit jako nástroj koordinace rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území.

Kdo spolupracuje na přípravě Strategie?

Strategii připravuje Středočeský kraj. Koordinátorem procesu je Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podílí experti z dalších odborů krajského úřadu i zřizovaných organizací kraje. Proces zpracování vedou experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab. Základním nástrojem realizace analytické i návrhové části Strategie je realizační tým, složený se zástupců koordinátora procesu a zpracovatele projektu a pracovní skupina. Jejími členy jsou experti krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací a k spolupráci jsou přizváni vybraní zástupci občanského a neziskového sektoru, obcí i jimi zřizovaných organizací a další aktéři.

Možnosti zapojení kulturní veřejnosti do procesu přípravy Strategie

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojováni aktéři z oblasti kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Díky zapojení aktérů do procesu tvorby Strategie bude možné lépe poznat jejich potřeby a zacílit krajské nástroje podpory kultuře. V průběhu přípravy Strategie vznikne platforma pro komunikaci aktérů v kraji, která může být využita i v období realizace Strategie.

Hlavním nástrojem zapojení širší kulturní veřejnosti je konzultační skupina, která bude poskytovat zpětnou vazbu k výstupům pracovní skupiny. Je otevřená aktérům kulturního a kreativního sektoru v kraji i aktérům z oblastí přesahujících do veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Součástí procesu budou konzultace v regionu v obcích s rozšířenou působností. Širší veřejnost bude mít příležitost vyjádřit se jak k analýze, tak k návrhu Strategie podáním zpětné vazby prostřednictvím online formuláře.

Harmonogram přípravy Strategie a možnosti zapojení

TERMÍN

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY

duben–říjen 2023

Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí ve Středočeském kraji

listopad–prosinec 2023

Příprava návrhové části Strategie

leden–únor 2024

Příprava akčního plánu Strategie

únor–březen 2024

Projednání Strategie v orgánech kraje

JIŽ PROBĚHLO

17. 4. 2023

Představení procesu přípravy strategie Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch

29. 6. 2023

První setkání pracovní skupiny ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

červen–listopad 2023

Sběr dat pro analytickou část

červen 2023

Dotazníkové šetření v obcích Středočeského kraje

Dotazníkové šetření ve školách Středočeského kraje

srpen–září 2023

Strukturované rozhovory s aktéry a setkání fokusních skupin

11. 10. 2023

Druhé setkání pracovní skupiny v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

17. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Beroun, Městský úřad Beroun

17. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Rakovník, Městská knihovna

25. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Dolní Břežany, Kulturní dům

25. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Příbram, Městský úřad

31. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Mladá Boleslav, Dům kultury

31. 10. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Mělník, Masarykův kulturní dům

2. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Nymburk, Obecní dům

7. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Kutná Hora, Dačický dům

7. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Kolín, Centrum rozvoje podnikání

14. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

15. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Benešov, Muzeum umění a designu

21. 11. 2023

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví – Čelákovice, Kulturní dům

PRÁVĚ SE DĚJE

Do 15. 1. 2024

Zpětná vazba veřejnosti ke kapitolám analýzy kulturního prostředí Středočeského kraje

PŘIPRAVUJEME

9. ledna 2024

13.00–15.00

Workshop s aktéry kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro oblast Polabí – Brandýský zámek, Brandýs nad Labem

31. ledna 2024

10.00–13.00

Třetí setkání pracovní skupiny v Divadle A. Dvořáka v Příbrami

Únor 2024

Zpětná vazba veřejnosti ke návrhové části Strategie

KE STAŽENÍ

Prezentace pro účastníky workshopů s aktéry kultury v regionech

 

VEŘEJNÁ DISKUSE K ANALYTICKÉ ČÁSTI STRATEGIE

 

Kontakt na koordinátory Strategie:

Mgr. Dagmar Fialová

Vedoucí oddělení cestovního ruchu a koncepcí

tel.: 257 280 176, mobil: 724 412 271

e-mail: fialovada@kr-s.cz

Mgr. Jana Kozojedová

Projektová a PR manažerka

e-mail: kozojedova@kr-s.cz