Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Parametrické vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Sbírkové předměty > On-line sbírka > Muzea a galerie > Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram

Popis

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje, patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku.

V 19. století dosáhla zdejší montánní činnost evropského, v mnohých směrech i světového významu. Do muzejního depozitáře byly získány mimo jiné archeologické nálezy z doby Keltů, středověké a novodobé hornické pracovní nástroje a nářadí, sbírky nerostů, báňské uniformy, prapory, modely šachet zv. štufnverky, staré důlní mapy, úřednické listiny a také doklady umělecké lidové tvořivosti havířů. Souběžně s Krajinským muzeem existovalo v Příbrami již od 19. století též podnikové tzv. Hornické muzeum zřízené C.k. Karloboromejským hlavním horním závodem na stříbro a olovo, později Státními doly na stříbro a olovo v Příbrami.

Část exponátů tohoto muzea byla v inventáři a přístupná příležitostně veřejnosti již od roku 1852. Jednalo se zejména o rozsáhlou kolekci vzorků rud a průvodních hornin z příbramské rudní oblasti a o některé další unikátní materiály vztahující se k vývoji místního báňského podnikání.

Adresa nám. Hynka Kličky 293, Příbram VI - Březové Hory

Telefon +420 318 626 307

E-mail info@muzeum-pribram.cz

Web muzeum-pribram.cz

Kontakt pro kulturní a kreativní průmysly

Ing. Milan Karda

E-mail: karda-m@muzeum-pribram.cz

Otevírací doba

leden–březen:
úterý–pátek 9–16 hodin

duben:
úterý–neděle 9–17 hodin


květen–červen:
úterý–pátek 9–17 hodin
sobota–neděle 9–18 hodin


červenec–srpen:
úterý–neděle 9–18 hodin


září–říjen:
úterý–neděle 9–17 hodin


listopad–prosinec:
úterý–pátek 9–16 hodin


Zobrazeno 9 položek
Zobrazeno 9 položek